14 lipca 2024
Co obejmują usługi prawnicze?

Co obejmują usługi prawnicze?

Co obejmują usługi prawnicze?

Co obejmują usługi prawnicze? Prawo to obszerna dziedzina wiedzy, której zgłębianie zajmuje wiele lat. Ze względu na rozległość zagadnienia, jak i jego trudność prawnicy cieszą się ogromnym uznaniem i prestiżem społecznym. Wynika to również ze słabej znajomości prawa przez przeciętnych obywateli, co powoduje, że jedyną osobą, która może pomóc w zawiłościach ustaw i przepisów jest prawnik.

Żaden specjalista prawa nie zna jednak wszystkich jego obszarów, dlatego istnieją określone specjalizacje, które pozwalają zgłębiać konkretną tematykę i zdobyć wiedzę ekspercką, a następnie skutecznie pomagać klientom. Chyba każdy słyszał o podstawowych trzech rodzajach prawa, do których należą: cywilne, karne i administracyjne. Często w debacie publicznej pojawiają się również zagadnienia z zakresu prawa finansowego i gospodarczego, a najczęściej tematy związane z prawem pracy i rodzinnym. 

Na czym polegają usługi prawnicze?

Charakter usług prawniczych jest bardzo stały i wspólny dla wszystkich gałęzi prawa, choć oczywiście różnią się podejmowane kroki, decyzje czy strategie działania. Najogólniej rzecz ujmując, usług prawnicze polegają na doradzaniu i wyjaśnianiu w zakresie problemów prawnych, a jeśli istnieje taka konieczność również na przedstawicielstwie przed stosownymi organami (policją, sądem, prasą). Prawnicy przygotowują również różnego rodzaju pisma procesowe i sądowe, a także oświadczenia i pozwy. Działają dla klientów indywidualnych, jak i zbiorowych.

Usługi prawnicze w prawie rodzinnym

Prawo rodzinne wiąże się z trudnymi procesami, obarczonymi wielkimi emocjami po obu stronach zaangażowanych w sprawę. Zatem prawo rodzinne dotyczy między innymi: rozwodów, ustalania władzy rodzicielskiej i wysokości alimentów, podziałów majątku, dziedziczenia. Usługi prawnicze polegają tutaj nie tylko na doradzaniu i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, ale również uspokajaniu i zmniejszaniu intensywności emocji. Prawnik może również pełnić rolę mediatora. Szczególnie trudne są sprawy dotyczące ustalania opieki rodzicielskiej, a także wysokości alimentów (ich podwyższania lub obniżania). W oparciu o współpracę z prawnikiem powstają kluczowe pisma procesowe, gromadzone są dowody w sprawie lub prowadzone, wcześniej wspomniane mediacje, które w wielu przypadkach pozwalają zminimalizować skutki konfliktu i znaleźć satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie. W ramach prawa rodzinnego ustalana jest kwestia opieki rodzicielskiej, również obarczona ogromnymi emocjami. Czasami konieczne jest również ubieganie się o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej całkowite odebranie. 

Usługi prawnicze a dziedziczenie

Co obejmują usługi prawnicze?
Co obejmują usługi prawnicze?

Kolejną gałęzią prawa są sprawy spadkowe. Zwykle problem dotyczy przyjęcia lub odrzucenia spadku. W każdej z wymienionych sytuacji muszą być spełnione określone zasady. Najczęściej dziedziczenie odbywa się naturalnie w linii prostej lub na podstawie sporządzonego testamentu. Brak zapisu dla spokrewnionej osoby w testamencie może jednak prowadzić do wszczęcia sprawy sądowej i ubieganie się o prawo do spadku. Można również starać się o podważenie testamentu. Zarówno dziedziczenie w linii prostej, jak i na podstawie testamentu odbywa się warunkowo, co oznacza, że każdy, kto ma do niego prawo, może go odrzucić lub przyjąć w określonym terminie. Spadkobiercy decydują się zazwyczaj na odrzucenie spadku, ponieważ wiąże się on ze spłacaniem wysokiego zadłużenia, co jest ostatecznie nieopłacalne. Przyjęcie, jak i odrzucenie spadku może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia albo po upływie 6 miesięcy następuje samoistnie. To szczególnie ważne w przypadku osób, które nie chcą dziedziczyć po zmarłym. Brak oświadczenia o odrzuceniu spadku jest równoznaczne z jego przyjęciem, co w przypadku zadłużenia wiąże się z jego spłacaniem. Ustalony czas sześciu miesięcy rozpoczyna się w momencie po informacji o dziedziczeniu. Po jego upływie nie ma możliwości odrzucenia, chyba że osoba udowodni, że nie miała wiedzy na temat dziedziczenia. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można przedstawić o notariusza lub w sądzie. Dotyczy to również dzieci. Obie możliwości mają taką samą moc prawną, a składanie oświadczenia u notariusza wiąże się z krótszym czasem wykonywania procedury. Trzeba się jednak liczyć z tym, że wniosek kosztuje. 

Poza prawem sądowym istnieje oczywiście wiele gałęzi prawa, których przykłady zostały podane we wstępie. Usługi prawnicze prowadzone są przez osoby indywidualne, jak i kancelarie prawnicze, co oczywiście nie wpływa na jakość wykonywanych usług. Zwykle jednak kancelarie posiadają większy zespół, w którym mogą się konsultować albo wzajemnie przekazywać sobie klientów. Niektórzy prawnicy specjalizują się w udzielaniu porad, tworzeniu pism procesowych lub przedstawicielstwie dla klientów indywidualnych. Inne usługi polegają na doradzaniu firmom i przedsiębiorstwom. Wszystko zależy od potrzeb klienta. Zakres udzielanej pomocy uzależniony jest przede wszystkim od konkretnej gałęzi tej nauki oraz specyfiki zgłaszanego problemu. Problemy rozpatrywane są bardzo indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.