2 marca 2021

Co obejmują usługi prawnicze?

Prawo to obszerna dziedzina wiedzy, której zgłębianie zajmuje wiele lat. Ze względu na rozległość zagadnienia, jak i jego trudność prawnicy cieszą się ogromnym uznaniem i prestiżem społecznym. Wynika to również ze słabej znajomości prawa przez przeciętnych obywateli, co powoduje, że jedyną osobą, która może pomóc w zawiłościach ustaw i przepisów jest prawnik.

Żaden specjalista prawa nie zna jednak wszystkich jego obszarów, dlatego istnieją określone specjalizacje, które pozwalają zgłębiać konkretną tematykę i zdobyć wiedzę ekspercką, a następnie skutecznie pomagać klientom http://www.klimkowski-kancelaria.pl/9/prawo-spadkowe. Chyba każdy słyszał o podstawowych trzech rodzajach prawa, do których należą: cywilne, karne i administracyjne. Często w debacie publicznej pojawiają się również zagadnienia z zakresu prawa finansowego i gospodarczego, a najczęściej tematy związane z prawem pracy i rodzinnym. 

Na czym polegają usługi prawnicze?

Charakter usług prawniczych jest bardzo stały i wspólny dla wszystkich gałęzi prawa, choć oczywiście różnią się podejmowane kroki, decyzje czy strategie działania. Najogólniej rzecz ujmując, usług prawnicze polegają na doradzaniu i wyjaśnianiu w zakresie problemów prawnych, a jeśli istnieje taka konieczność również na przedstawicielstwie przed stosownymi organami (policją, sądem, prasą). Prawnicy przygotowują również różnego rodzaju pisma procesowe i sądowe, a także oświadczenia i pozwy. Działają dla klientów indywidualnych, jak i zbiorowych.

Usługi prawnicze w prawie rodzinnym

Prawo rodzinne wiąże się z trudnymi procesami, obarczonymi wielkimi emocjami po obu stronach zaangażowanych w sprawę. Zatem prawo rodzinne dotyczy między innymi: rozwodów, ustalania władzy rodzicielskiej i wysokości alimentów, podziałów majątku, dziedziczenia. Usługi prawnicze polegają tutaj nie tylko na doradzaniu i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, ale również uspokajaniu i zmniejszaniu intensywności emocji. Prawnik może również pełnić rolę mediatora. Szczególnie trudne są sprawy dotyczące ustalania opieki rodzicielskiej, a także wysokości alimentów (ich podwyższania lub obniżania). W oparciu o współpracę z prawnikiem powstają kluczowe pisma procesowe, gromadzone są dowody w sprawie lub prowadzone, wcześniej wspomniane mediacje, które w wielu przypadkach pozwalają zminimalizować skutki konfliktu i znaleźć satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie. W ramach prawa rodzinnego ustalana jest kwestia opieki rodzicielskiej, również obarczona ogromnymi emocjami. Czasami konieczne jest również ubieganie się o ograniczenie władzy rodzicielskiej lub jej całkowite odebranie. 

Polecamy szczególnie:

Usługi prawnicze a dziedziczenie

Kolejną gałęzią prawa są sprawy spadkowe. Zwykle problem dotyczy przyjęcia lub odrzucenia spadku. W każdej z wymienionych sytuacji muszą być spełnione określone zasady. Najczęściej dziedziczenie odbywa się naturalnie w linii prostej lub na podstawie sporządzonego testamentu. Brak zapisu dla spokrewnionej osoby w testamencie może jednak prowadzić do wszczęcia sprawy sądowej i ubieganie się o prawo do spadku. Można również starać się o podważenie testamentu. Zarówno dziedziczenie w linii prostej, jak i na podstawie testamentu odbywa się warunkowo, co oznacza, że każdy, kto ma do niego prawo, może go odrzucić lub przyjąć w określonym terminie. Spadkobiercy decydują się zazwyczaj na odrzucenie spadku, ponieważ wiąże się on ze spłacaniem wysokiego zadłużenia, co jest ostatecznie nieopłacalne http://www.klimkowski-kancelaria.pl/4/blog. Przyjęcie, jak i odrzucenie spadku może nastąpić poprzez złożenie stosownego oświadczenia albo po upływie 6 miesięcy następuje samoistnie. To szczególnie ważne w przypadku osób, które nie chcą dziedziczyć po zmarłym. Brak oświadczenia o odrzuceniu spadku jest równoznaczne z jego przyjęciem, co w przypadku zadłużenia wiąże się z jego spłacaniem. Ustalony czas sześciu miesięcy rozpoczyna się w momencie po informacji o dziedziczeniu. Po jego upływie nie ma możliwości odrzucenia, chyba że osoba udowodni, że nie miała wiedzy na temat dziedziczenia. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można przedstawić o notariusza lub w sądzie. Dotyczy to również dzieci. Obie możliwości mają taką samą moc prawną, a składanie oświadczenia u notariusza wiąże się z krótszym czasem wykonywania procedury. Trzeba się jednak liczyć z tym, że wniosek kosztuje. 

Poza prawem sądowym istnieje oczywiście wiele gałęzi prawa, których przykłady zostały podane we wstępie. Usługi prawnicze prowadzone są przez osoby indywidualne, jak i kancelarie prawnicze, co oczywiście nie wpływa na jakość wykonywanych usług. Zwykle jednak kancelarie posiadają większy zespół, w którym mogą się konsultować albo wzajemnie przekazywać sobie klientów. Niektórzy prawnicy specjalizują się w udzielaniu porad, tworzeniu pism procesowych lub przedstawicielstwie dla klientów indywidualnych. Inne usługi polegają na doradzaniu firmom i przedsiębiorstwom. Wszystko zależy od potrzeb klienta. Zakres udzielanej pomocy uzależniony jest przede wszystkim od konkretnej gałęzi tej nauki oraz specyfiki zgłaszanego problemu. Problemy rozpatrywane są bardzo indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.