14 lipca 2024
Nowoczesne zarządzanie zasobami firmy

Nowoczesne zarządzanie zasobami firmy

Nowoczesne zarządzanie zasobami firmy

Nowoczesne zarządzanie zasobami firmy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii: Efektywne zarządzanie firmą nie jest łatwym zadaniem. Konieczne jest umiejętne zarządzanie różnymi obszarami funkcjonalnymi naszej firmy. W tym celu nieocenione są systemy informatyczne ERP (Enterprise Resource Planning). Mogą być wykorzystywane do wspomagania pracy osób zajmujących się zmianami technologicznymi, serwisem, naprawami czy zarządzaniem jakością procesów produkcyjnych.

Właściciele firm szczególnie doceniają zdolność systemów ERP do tworzenia solidnych analiz finansowych. Obszar finansów przedsiębiorstw najbardziej skorzysta na wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania.

Jakie zadania obsługuje system ERP?

Ich pierwszym zadaniem jest efektywne nadzorowanie wykorzystania zasobów firmy. System ERP składa się z wielu modułów, które pozwalają na bieżące zarządzanie na wszystkich poziomach funkcjonowania organizacji. Z pewnością ułatwi to ściślejszą integrację naszej firmy z łańcuchem dostaw. Dostępna funkcjonalność systemu ERP zależy od modelu, który zdecydujemy się wdrożyć w naszej firmie. W wielu przypadkach mamy swobodę wyboru modułu, który najlepiej spełni nasze oczekiwania. Niemniej jednak możemy wyróżnić kilka funkcji, które są obecne w prawie wszystkich systemach ERP na rynku.

Wiąże się to między innymi z modułową budową, która pozwala na kilkuetapową realizację takich systemów. System zarządzania IT dobrze sprawdza się w integracji różnych podsystemów, które działają w naszej firmie. Oprócz obsługi projektów wewnątrz firmy, system ERP może również efektywniej współpracować z innymi firmami w danym łańcuchu dostaw. Dzięki modułowości tego systemu informatycznego w przyszłości możemy dodawać kolejne moduły.

Dlaczego firmy decydują się na inwestycję w system ERP?

Nowoczesne zarządzanie zasobami firmy
Nowoczesne zarządzanie zasobami firmy

Biegłość w posługiwaniu się nowoczesnymi rozwiązaniami i technologiami jest dziś jednym z warunków odniesienia sukcesu na rynku. Kupując system klasy ERP możemy w relatywnie niedrogi sposób zwiększyć efektywność zarządzania wszystkimi kluczowymi obszarami działalności firmy. Firmy szukają sposobów na usprawnienie produkcji, finansów czy logistyki.

Po wdrożeniu informatycznego systemu ERP szybko zaobserwujemy efektywniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów oraz zmniejszenie stanów magazynowych. Sercem takich narzędzi jest pozyskiwanie i przetwarzanie przydatnych informacji związanych z wewnętrznymi procesami firmy. Oczywiście kluczowym warunkiem jest zapewnienie wysokiej wiarygodności gromadzonych danych. Stopniowe usprawnienia tych procesów pozwolą nam odróżnić się od konkurencji, która nie korzysta z takich systemów ERP.

Jaka jest różnica między systemem ERP a zintegrowanym systemem zarządzania IT?

Ten pierwszy służy do wspierania pracowników firmy w zarządzaniu zasobami firmy. W tym celu wykorzystywane są różne urządzenia komputerowe. Z kolei zintegrowany system daje możliwość dostępu do wszystkich funkcji systemu z dowolnej stacji roboczej. Ważnym elementem jest ujednolicony interfejs, który pozwala uniknąć niepotrzebnych utrudnień.

Po wprowadzeniu danych do takich systemów każdy użytkownik ma do nich dostęp. Automatyczna aktualizacja danych w systemie to kolejna zaleta zintegrowanego systemu zarządzania IT. Niektórzy używają terminu system ERP jako synonimu zintegrowanego systemu informatycznego. To błąd, ponieważ nie każdy system zintegrowany można zaliczyć do systemu ERP.

Zmiany krok po kroku w zintegrowanych systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP)

Poprzednikiem systemu ERP był zintegrowany system informatyczny MRP (Planowanie Zapotrzebowań Materiałowych). Dają możliwość szczegółowego zaplanowania zakupu niezbędnych materiałów w ramach danego cyklu produkcyjnego. Dodatkowo system MRP może weryfikować stany magazynowe oraz uzyskiwać informacje o strukturze produktu (BOM). Pierwszy taki system powstał w 1946 roku. Zastąpił powszechnie stosowane wówczas metody EOQ i ROP/ROQ.

Sukces systemu MRP zapoczątkował dalszy rozwój tego typu rozwiązań informatycznych. Kolejną wersją jest system MRP II, który wzbogaca zasoby ludzkie i materialne firmy. W systemie tym możliwa jest również analiza tworzonych planów. Rezultatem jest jeszcze ściślejsza integracja procesów produkcji i planowania.

System ERP powstał w wyniku dodania do systemu MRP II modułu Zarządzanie finansami. Część problemów wynika z konieczności rzetelnego planowania w celu uzyskania informacji o zjawiskach zewnętrznych, które mają wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Umożliwiają to różne technologie internetowe, które łączą firmy działające w tym samym łańcuchu dostaw. Stopniowa integracja systemów poszczególnych podmiotów doprowadziła do powstania systemu ERP II. Obecnie na rynku dostępne są wersje oferujące rozbudowane wsparcie administracyjne. Z ich pomocą doskonalenie procesów staje się łatwiejsze.