31 marca 2023
W jaki sposób powstają złoża węgla kamiennego?

W jaki sposób powstają złoża węgla kamiennego?

W jaki sposób powstają złoża węgla kamiennego? Węgiel kamienny w dalszym ciągu pozostaje jednym z popularniejszych paliw kopalnych w Polsce. Tak naprawdę, związane jest to z bardzo wysoką wydajnością tego paliwa kopalnego. Nie bez znaczenia jest również fakt, że w Polsce posiadamy bardzo bogate złoża tego właśnie surowca. Szczególnie gęste rozlokowanie złóż tego materiału znajduje się na Śląsku i w Wielkopolsce. Dzięki temu, możemy korzystać z paliwa wydobywanego bezpośrednio w naszym kraju, bez dodatkowych kosztów związanych z jego sprowadzaniem. Ale w jaki sposób doszło do jego powstania?

W jakiej epoce rozpoczęło się tworzenie złóż węgla?

W jaki sposób powstają złoża węgla kamiennego?
W jaki sposób powstają złoża węgla kamiennego?

Mimo upływu lat, węgiel kamienny jest jednym z bardziej popularnych paliw kopalnych w naszym kraju i nie tylko. Dzieje się tak wbrew temu, co o tym surowcu sądzą organizacje ekologiczne. Przede wszystkim, wykorzystywany jest on do ogrzewania domów, gdyż jest to paliwo stosunkowo tanie, a jednocześnie niezwykle wydajne pod względem energetycznym. Warto pamiętać także, że to Polska jest jednym z bardziej zasobnych w węgiel kamienny regionów. Ale w jaki sposób złoża te powstały? Pomocne mogą się tu okazać wyniki badania złóż w Wielkopolsce. Wyniki tych badań okazały się dosyć zaskakujące. Okazało się bowiem, że początków tworzenia się bardzo bogatych złóż tego paliwa należy doszukiwać się w erze paleozoicznej, co potwierdziły wielokrotnie wykonywane badania złożowe. Chodzi tutaj w szczególności o okresy wczesnego permu, jak również karbonu dolnego, czy też górnego. To wtedy właśnie, na skutek bardzo skomplikowanych reakcji zaczęły powstawać tak bogate złoża węgla kamiennego w Europie, w Ameryce, jak również Australii. Jest to pierwszy okres, w którym zaczęły dynamicznie tworzyć się bogate zasoby tego surowca, co potwierdziła wieloletnia dokumentacja złóż, jak również geologia kopalniana, przeprowadzone przez najbardziej uznanych naukowców. Podczas poszukiwania złóż surowców mineralnych odkryto zasoby węgla, które leżą w warstwie gleby z okresu mezozoiku, czyli tego, z którego pochodzą również dinozaury. Wiele wskazuje więc, że właśnie w tym okresie dynamicznie dochodziło do gromadzenia się bogatych złóż węgla.

Jakie się idealne warunki do powstania węgla?

Przez wiele lat badacze zastanawiali się, w jaki sposób dochodzi do powstania złóż kopalnych takich jak węgiel. Po wieloletnich badaniach z zakresu geologii kopalnianej w śląskim, okazało się, że muszą do tego zaistnieć pewne bardzo specyficzne warunki. Po pierwsze, musi zostać nagromadzony odpowiedni materiał roślinny i w odpowiednich ilościach. Po drugie, muszą zaistnieć pewne, bardzo specyficzne warunki temperaturowe i pogodowe. Co więcej, muszą one oddziaływać na zebraną masę roślinną przez bardzo długi okres czasu. Do takich wniosków doszli badacze podczas typowej klasyfikacji złóż w Wielkopolsce. Nie bez znaczenia jest także odpowiednie ukształtowanie terenu. Aby mógł powstać węgiel kamienny w postaci złóż, masa roślinna musi zalegać w obniżeniach terenu. Dlatego właśnie to Śląsk jest najbardziej zasobnym w złoża węgla regionem Polski. Jak wskazują bowiem badania kopalin w Wielkopolsce i na Śląsku, w czasie, gdy dochodziło do powstania największych ilości złóż węgla, obydwa te regiony były mocno zróżnicowane pod względem ukształtowania terenu. Znajdowało się w nich dużo różnych dolin, torfowisk, jak również innego rodzaju obniżeń terenu. Łącząc to z bardzo dużym bogactwem fauny i flory w tym okresie, nic dziwnego, że w Polsce złoża węgla kopalnego są tak bogate. Idealne warunki temperaturowe, które miały miejsce w tamtym okresie w Polsce, czyli: duża wilgotność powietrza, częste opady połączone z okresami słonecznej pogody, spowodowały, że w naszym kraju szczególnie dynamicznie dochodziło do rozwoju paliw kopalnych. Oczywiście, wszystkie te teorie zostały potwierdzone na przestrzeni lat, czy to zupełnie przypadkowo, przy okazji dokumentacji złóż w Śląskim, czy to podczas poszukiwania złóż w Wielkopolsce. Wszystko to jednoznacznie potwierdza, dlaczego w Polsce jest tak duża liczba złóż kopalnych, w tym węgla kamiennego, porównując nasz kraj z innymi krajami europejskimi, nawet tymi bezpośrednio sąsiadującymi z nami.

W jaki sposób powstaje węgiel kamienny?

Dzięki bardzo zaawansowanej w Polsce geologii górniczej, mającej na celu ułatwienie rozpoznawania złóż, możemy z dużą pewnością określić, w jaki sposób powstawał węgiel kamienny w Polsce. Przede wszystkim, wiadomo już, jakie rośliny najbardziej przyczyniły się do powstania złóż tego surowca kopalnego. Jak się okazuje, były to rośliny takie jak widłaki, skrzypy, paprocie nasienne, czy też kordaity. Wszystkie te rośliny we wspomnianych okresach geologicznych bardzo gęsto pokrywały lasy Polski, szczególnie na Śląsku, Lubelszczyźnie czy w Wielkopolsce. Powstały z tych roślin materiał roślinny przekształcał się w torf, na dnie różnego rodzaju obniżeń terenu. Na skutek reakcji chemicznych, mieszania się torfu z wodą i upływu czasu, przekształcał się on na przestrzeni lat w węgiel brunatny. Stąd już bardzo krótka droga do powstania bogatych złóż węgla kamiennego, który właśnie bezpośrednio podchodzi od węgla brunatnego.