14 lipca 2024
Kremacja zwierząt w Szczecinie

Kremacja zwierząt w Szczecinie

Kremacja zwierząt w Szczecinie to proces spalania ciał zmarłych. W naszym kraju to sposób na legalne pochowanie szczątków pupila. Dostępne są opcje z cmentarzami dla zwierząt, ale samodzielny pochówek w ziemi w miejscu do tego nieprzeznaczonym zgodnie z obowiązującym prawem jest zagrożony karą. Szczątki zwierząt domowych są odpadami biologicznymi o określonej klasie zagrożenia i przed zakopaniem należy je zabezpieczyć. Metodą utylizacji jest kremacja.

Z reguły kremację zwierząt w Szczecinie przeprowadza się w wyspecjalizowanej firmie, która ma odpowiednie pozwolenie. Kremację zwierząt można przeprowadzić na zasadzie ogólnej lub indywidualnej. Podczas ogólnej kremacji kilka zwierząt jest spalanych w jednym piecu kremacyjnym. W przypadku kremacji indywidualnej jedno zwierzę jest kremowane w jednym piecu. Po indywidualnej kremacji właściciele otrzymują prochy do rąk w specjalnej urnie, a na życzenie możliwe jest wykonanie zdjęć i filmów.

Konieczna kremacja zwierząt w Szczecinie?

Kremacja zwierząt w Szczecinie z https://animaleden.pl/kremacja-zwierzat-szczecin/ może być dwojakiego rodzaju – ogólna i indywidualna. Różnice polegają na tym, że w pierwszym przypadku kilka szczątków zwierząt jest jednocześnie poddawanych ogólnej kremacji. Właściciel mogą otrzymać część prochów. Jeśli ktoś chce zatrzymać prochy zmarłego zwierzaka, powinien zamówić drugą opcję kremację zwierzęcia indywidualnie, tj. tylko jedno zwierzę, chociaż będzie to kosztować więcej. Można dowiedzieć się, ile kosztuje kremacja i eutanazja zwierzaka, dzwoniąc do firmy świadczącej taką usługę. Po kilku godzinach pracy pieca podczas kremacji zwierząt w Szczecinie z zawartości pozostaje jedynie popiół. Rynek usług pogrzebowych dla zwierząt rozwija się i jest zainteresowanie zorganizowaniem kremacji pojedynczego ciała psa lub kota zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi.

Zalety kremacji zwierząt w Szczecinie

Ta metoda jest wygodna pod wieloma względami. Zasmucony właściciel nie musi myśleć o tym, jak pochować swojego zwierzaka. Może po prostu zamówić kremację zwierzaka w Szczecinie i nie martwić się o nic więcej. Przyjeżdża lekarz weterynarii, stwierdza zatrzymanie akcji serca i zajmuje się problemem transportu. Transport odbywa się w szczelnym przedziale transportowym specjalnie zaprojektowanym do takich celów. Firma zajmuje się również formalnościami i przechowywaniem pupila.

Zgodnie z przyjętymi normami sanitarnymi samo zakopanie psa lub kota na podwórku nie zadziała – jest zabronione przez prawo i grozi dużą grzywną. Wynika to z wysokiego stopnia niebezpieczeństwa związanego ze zwłokami zwierząt. Mogą stać się nosicielami poważnych chorób, takich jak wścieklizna. Jest też mało prawdopodobne, że ktoś wyrzuci ciało do kosza, bo mówimy o członku rodziny, który przez wiele lat rozgrzewał swoim ciepłem i oddaniem. Dlatego bardziej słuszne jest skremowanie zwierzęcia.

Zakup urny do kremacji zwierząt w Szczecinie

Kremacja zwierząt czyli spalanie w specjalnym piecu, uważane jest za całkowicie humanitarny i legalny sposób. Korzystając z usługi kremacji zwierząt w Szczecinie, można na miejscu zakupić urnę na prochy. W niektórych przypadkach możliwe jest pokazanie wideo urny online w czasie rzeczywistym. W przypadku kremacji indywidualnej w obecności właściciela, klient może wybrać i opłacić wybrany egzemplarz. Do zakopania prochów w ziemi zaleca się użycie samo-rozkładającej się urny drewnianej lub metalowej. Jeżeli ktoś planuje trzymać ją w domu, najlepszą opcją będzie urna ceramiczna. Koszt kremacji indywidualnej zwierzęcia od 10 do 25 kg wynosi od 850 do 950 złotych. Powyżej 60 kg – około 1200 złotych. Koszt kremacji ogólnej zwierzęcia o wadze do 20 kg to około 400 złotych, natomiast o wadze od 40 do 60 kg – 600 złotych.  

Indywidualna kremacja zwierząt w Szczecinie

Kremacja zwierząt w Szczecinie
Kremacja zwierząt w Szczecinie

Dużym zainteresowaniem cieszy się kremacja zwierząt w Szczecinie przeprowadzana w formie indywidualnej. Nowoczesne krematorium dla zwierząt jest zaawansowane technologicznie i wyposażone w certyfikowane krematory. Proces indywidualnej procedury trwa od 1,5 do 2,5 godzin, w zależności od wagi zwierzęcia, aż do pojawienia się szarych prochów. Pod koniec kremacji piec schładza się przez 30 minut, po czym można usunąć zawartość. Prochy skremowanego zwierzęcia są starannie usuwane i wsypywane do wybranej urny. Jest ona następnie hermetycznie zamknięta i można ją bezpiecznie przewozić bez obawy o rozsypanie popiołu.

Cała procedura indywidualnej kremacji jest całkowicie otwarta i na życzenie klienta może odbyć się w jego obecności lub osoby upoważnionej odpowiedzialnej za pochówek. Indywidualna kremacja zwierząt w Szczecinie w obecności właściciela jest integralną częścią rytuału pożegnania i hołdu. Pracownicy krematorium są gotowi zapewnić klientowi wszelkie warunki do tego wydarzenia. Przed rozpoczęciem kremacji osoba odpowiedzialna prosi właściciela zwierzęcia, aby udał się do specjalnego pomieszczenia kremacyjnego i pokazuje pusty, czysty kremator.

Po upewnieniu się osobiście, o jego stanie rozpoczyna się proces spalania. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, przed uruchomieniem pieca należy udać się na miejsce widokowe, gdzie widoczny jest cały proces kremacji od starannego załadowania zwierzęcia do pieca do wsypywania prochów do urny. W poczekalni można obejrzeć urny i poczekać na zakończenie kremacji. W obecności właściciela zwierzęcia pracownik ostrożnie usuwa popiół ze schłodzonego pieca i wsypuje zawartość do urny. Przed wydaniem prochów urnę zamyka się i przekazuje właścicielowi.  

Pracownicy krematorium dla zwierząt w Szczecinie, obsługują ludzi, którzy szczerze biorą na siebie odpowiedzialność za porządny pochówek pupila. Obsługa zapewnia maksymalną uwagę i dobrą wolę każdemu. Wykazuje się ostrożnym, dokładnym i humanitarnym podejściem do martwych zwierząt https://www.facebook.com/KremacjaZwierzatSzczecin. Gwarantują, że śmierć pupila nie zostanie przyćmiona żmudnymi obowiązkami, a jego pamięć pozostanie z Tobą na zawsze.