31 marca 2023
Jak można leczyć alkoholizm?

Jak można leczyć alkoholizm?

Jak można leczyć alkoholizm? Alkoholizm jest chorobą, która wymaga profesjonalnego leczenia. Zwykle samodzielne próby walki z nią okazują się nieskuteczne. Natomiast państwowe ośrodki leczenia bywają przepełnione. Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji są prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że terapia alkoholowa wymaga zaangażowania i wewnętrznej motywacji klienta do zmiany.

Najczęściej rozpoczyna się od zajęć stacjonarnych w ośrodku zamkniętym lub krótkiego turnusu motywacyjnego. Niezbędnym warunkiem leczenia alkoholizmu jest abstynencja. W związku z tym przed rozpoczęciem terapii należy całkowicie odstawić używki, a także odbyć detoks alkoholowy.

Terapia alkoholowa, czyli skuteczne leczenie alkoholizmu

Leczenie alkoholizmu opiera się na psychoterapii indywidualnej i grupowej. Przeprowadzana jest w ramach kilku etapów i wykorzystuje różne techniki i metody. Może również obejmować wsparcie farmakologiczne, szczególnie w początkowym okresie. Należy zaznaczyć, że leczenie z alkoholizmu ma na celu przygotować klienta do dalszego, samodzielnego życia w trzeźwości. Przede wszystkim jednak zrozumienia mechanizmów nałogu i wskazaniu narzędzi do utrzymania abstynencji.

Jakie są etapy leczenie alkoholizmu?

Terapia dla alkoholików w ośrodku terapii alkoholowej to proces, który przebiega według ustalonego schematu. Najważniejsze jest uświadomienie sobie problemu. Polega ono na tym, że osoba uzależniona sama przed sobą przyznaje, że ma problem i potrzebuje pomocy. Dopiero wtedy można przejść do diagnostyki. W jej ramach psychoterapeuta przeprowadza z chorym wywiad, a także stosuje testy psychologiczne. Lekarz odpowiada za część medyczną, w tym: badanie krwi, badania USG narządów wewnętrznych, EKG. Na ich podstawie można wybrać optymalny sposób leczenia w ośrodku uzależnień od alkoholu.

Po przebytym odwyku alkoholowym klient przystępuje do pracy z psychoterapeutą, podczas której uczy się regulacji emocji. W ramach pracy terapeutycznej może uczestniczyć w sesjach indywidualnych, grupowych i różnego rodzaju warsztatach. Ostatnim etapem jest tworzenie indywidualnego programu dla osób kończących terapię. Znajdują się tam między innymi motywacje klienta do utrzymania trzeźwości, jak i zalecenia kontynuowania meetingów alkoholowych czy spotkań grup wsparcia. Grupy AA cieszą się ogromną popularnością i dostępne są niemal w każdym mieście.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, ile właściwie trwa leczenie? Warto zdawać sobie sprawę, że jest to proces długotrwały. Nie można jednak stwierdzić, ile dokładnie trwa, ponieważ jest to kwestia bardzo indywidualna. Wiele zależ od fazy alkoholizmu, w której klient się znajduje, a także jego motywacji. Nie bez znaczenia pozostaje wsparcie otoczenia.

Jakie są metody leczenia alkoholizmu?

Leczenie choroby alkoholowej to przede wszystkim długotrwała terapia. Jej celem jest zmotywowanie chorego do trwałego porzucenia nałogu, a także budowanie pozytywnych wzorców. W jaki sposób odbywa się ten proces? Każdy z pacjentów wymaga kompleksowego traktowania, dlatego wskazuje się na wiele metod leczenia uzależnienia od alkoholu. Można to przedstawić w prosty sposób. Zwykle mówi się, że leczenie alkoholizmu obejmuje następujące metody:

– spotkania grupowe w ramach, których odbywają się ćwiczenia i zadania kształtujące umiejętności społeczne. Uczestnicy poznają także metody pokonywania trudności i problemów bez alkoholu,

– spotkania indywidualne z psychologiem,

– wsparcie grupy anonimowych alkoholików,

– treningi, w tym: kontrolowania złości, kontaktów interpersonalnych, umiejętności społecznych,

– naukę metod relaksacyjnych i medytacji,

– obserwację własnych zachowań,

– warsztaty terapeutyczne.

Jak można leczyć alkoholizm?
Jak można leczyć alkoholizm?

W ramach metod leczenia uzależnienia od alkoholu, stosowane są różnego rodzaju techniki psychoterapeutyczne. Pochodzą one z różnych dziedzin psychologii i mają swoje potwierdzenie naukowe. Przede wszystkim należą do nich techniki behawioralno- poznawcze, które mają za zadanie zmienić schematy myślowe i wynikające z nich zachowania. Wprowadzane są również techniki z zakresu terapii egzystencjonalnej, interpersonalne z elementami psychodramy czy treningi kontrolowania złości. Główny nacisk psychoterapeuci kładą jednak na kontrolę, nazywanie i zarządzanie emocjami.

W walce z uzależnieniem pomocna może okazać się wszywka esperal w Poznaniu.

Pozbawione nadziei i sił rodziny często szukają pomocy dla uzależnionego członka rodziny. Jeśli pacjent nie wykazuje motywacji do zmiany, leczenie jest w większości przypadków nieskuteczne. W szczególnych przypadkach dopuszczalne jest jednak przymusowe leczenie alkoholizmu. Rozpatrywaniem wniosków w tej sprawie zajmują się gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych. Aby złożyć taki wniosek, bliscy osoby uzależnionej zobowiązani są do zgromadzenie niezbędnych dokumentów. Taki zapis znajduje się w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. We wniosku należy również wykazać, że sytuacja osoby uzależnionej prowadzi do rozpadu funkcjonowania rodziny i ma bezpośredni, negatywny wpływ na osoby małoletnie. Ponadto prowadzi do pogorszenia życie społeczno-zawodowego.